Adresse:
Karmøy Frikirke
Håvikveien 46
4265 Håvik
Postadresse:
Karmøy Frikirke
Postboks 168
4299 Avaldsnes
Økonomi:
Kontonummer menigheten:
3340.20.21808
Kontonummer FriBU:
3315.21.50356
Webmaster:     thaugvaldstad@mac.com        Epost: karmoy@frikirken.no     Web: www.karmoy.frikirken.no     Tlf: 97038 419
Lik oss på Facebook!     square-facebook-512 
Du som er i fellesskapet til daglig, blir gjerne lagt til i INTERNINFOGRUPPA på  square-facebook-512

 

Kontaktinfo for web