Ledige stillinger

VIL DU VÆRE MED PÅ ET TEAM AV ETTÅRINGER? KARMØY FRIKIRKE 2023-24

 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har ca. 21 500 medlemmer fordelt på vel 80 menigheter. Karmøy Frikirke er en menighet med 117 medlemmer, hvorav 64 med stemmerett. Menigheten er lokalisert på Håvik, mellom Kopervik og Avaldsnes, eier sitt eget kirkebygg og planlegger nybygg. Karmøy Frikirke ble plantet ut i 2006 og er fortsatt en ung menighet med mange barn og unge. Vår visjon er «å være et inkluderende felleskap som følger Jesus i hverdagen».

Karmøy Frikirke søker ettåringer til et ettåringsteam på 3-4 stk ettåringer

 

Teamet av ettåringer vil arbeide sammen med menighetens pastor og frivillige med å bygge disippelkultur blant barn og ungdom. Vi ser etter deg som er glad i mennesker og glad i Jesus. Som ønsker å jobbe i et team innenfor rammene av en menighet og mulighetene dette gir.

Arbeidsoppgavene vil være sammensatt av noe av det som nevnes her, sammensatt etter din og teamets gaveutrustning: Starte disippelgjørende smågrupper for ungdom og tweens. Arrangere jevnlige møtepunkt for ungdom. Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester sammen med ungdommer. Arrangere møtepunkt som kan inkludere ungdommenes venner som ikke tror så mye enda. Delta i planlegging og gjennomføring av søndagsskole for 0-15 år. Det er stort rom for initiativ og kreativitet for å få barn og ungdom til å møtes. Teamet danner sin egen disippelgruppe som kan inkludere andre unge voksne.

Det er gode muligheter for at teamet kan bo sammen i et disippelhus som pt står ledig 5 km nord for kirkebygget.

Personlig egnethet tillegges stor vekt. De som utgjør teamet forplikter seg til å lære og leve i samsvar med Guds ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse. Ettåringsordningen er en opplæringsordning, der du får dekket utgifter til kost og losji, samt at du blir fulgt opp med egen lokal veileder.

Alle søknader behandles konfidensielt. Spørsmål vedrørende engasjementet rettes til pastor Lars Øystein Folkedal, epost: lars.folkedal@frikirken.no. For mer informasjon om menigheten, se https://karmoy.frikirken.no.

 

Søknad med CV sendes: lars.folkedal@frikirken.no eller Karmøy Frikirke v/pastor, postboks 168, 4299 Avaldsnes

Søknadsfrist: Snarest.

Tidsramme: 15.august 2023 – 20.juni 2024.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Powered by Cornerstone