HMS

Alle ansatte, virkegreinsledere, leietakere og hyppige brukere av kirkebygget skal en gang pr. år gjennomføre vårt brannsikkerhetskurs.

 

Etter å ha tatt kurset, må du signere på dette skjemaet.

 

Powered by Cornerstone