Ungdom

Ungdom

 

KONFIRMANT I FRIKIRKA

Ja, det er sant! Du kan konfirmere deg i Karmøy frikirke. 

Konfirmantopplegget i Frikirka innebærer turer, gruppekvelder med undervisning og samtaler, deltakelse på gudstjenstene, i kirkas ungdomsarbeid og Impuls i Stavanger. 

For mer informasjon, -sjekk her eller ta kontakt med Lars Øystein Folkedal 97038419 / karmoy@frikirken.no

 

Ungdom

Awaken

Awaken er Karmøy Frikirkes ungdomsarbeid. Vi møtes i kirken annenhver uke på søndager kl. 18:30 - 20:30 (de søndagene det ikke er gudstjeneste). På møtene har vi åpningsord, lovsang, andakt, lek og konkurranser. Møtene er for ungdom som går i 7.klasse og oppover. Ta gjerne med deg en venn og bli med!

Ungdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdom

 

Awaken Smågruppe

Awaken Smågruppe er et bibelgruppetilbud for ungdom mellom 13 og 19 år. Vi møtes annenhver torsdag i kirken kl. 17 - 19. Vi spiser god mat og leser en bibeltekst sammen. I gruppen snakker vi sammen om hvordan vi har hatt det siden vi møttes forrige gang, om bibelteksten vi har lest, og hvilke mål vi har frem til neste samling.

Ungdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdom

FriBu

Frikirkens Barn&Unge er en selvstendig organisasjon som støtter og organiserer barne&ungdomsarbeid i frikirken. Barne&ungdomsarbeid i frikirken meldes inn som lokallag i FriBu, og disse lokallagene har dermed rett på økonomisk støtte. For å få økonomisk støtte til barne&ungdomsarbeidet, må barn og ungdom meldes inn som medlemmer. Den økonimske støtten vi får er basert på hvor mange medlemmer vi har. Dermed ønsker vi gjerne at barn og ungdom i Karmøy Frikirke meldes inn som medlemmer FriBU Karmøy, slik at vi kan få økonomisk støtte til å drive barne&ungdomsarbeidet vårt.

For å melde barnet ditt inn i FriBU Karmøy registrerer du barnet ditt i skjema her. Ved å fylle ut-, og sende inn skjema samtykker du til at FriBu Karmøy kan sende deg faktura for medlemskontigenten.

Dersom barnet ditt er med i flere av kirkens barne&ungdomsarbeid, ber vi deg om å melde inn barnet i hvert av disse arbeidene. Det vil si, er barnet ditt med i både smågruppe og Awaken, kan barnet ditt meldes inn i FriBU Karmøy smågruppe og FriBU Karmøy Awaken. I innmeldingsskjema kan du krysse av på hvilke av arbeidene barnet skal meldes inn i og du betaler 100kr i medlemskontigent PER arbeid de er med i. Til gjengjeld får FriBU Karmøy økonomisk støtte for hvert medlemsskap til barnet ditt.

Det er ikke krav om medlemsskap i FriBU Karmøy for å delta i arbeidet vårt. Det er altså helt frivillig om man ønsker å være medlem eller ikke. Vi ønsker likevel at barn og ungdom i Karmøy Frikirke skal bli medlemmer, slik at vi kan få økonomisk støtte fra FriBU til å drive arbeidet vårt.

Powered by Cornerstone