Hvem er Karmøy frikirke?

Karmøy frikirke er en forsamling av mennesker fra hele Haugalandet, med ulik bakgrunn og i forskjellige faser av livet. Vi har det til felles at vi vil følge Jesus Kristus. Sammen ønsker vi å bygge et varmt, sant og levende fellesskap, og å bidra positivt i det samfunnet vi er en del av.

Disse verdiene bygger vi vårt arbeid på:

EKTE - RAUS - TJENENDE - ENGASJERT 

Annenhver uke holder vi gudstjeneste i kirka på Håvik (det gamle bedehuset), med lovsang, undervisning, bønn og fellesskap. Men kirka er også sentrum for andre aktiviteter og mindre fellesskap gjennom uka. Les mer om det som skjer på sidene våre. 

Karmøy frikirke vil være et inkluderende fellesskap som følger Jesus i hverdagen!

 

Karmøy frikirke er en menighet tilknyttet Den evangelisk lutherske frikirke i Norge. 

 

 

 

Powered by Cornerstone