Ledelse og ansatte

Lars Øystein Folkedal
Lars Øystein Folkedal
Pastor
Forstander 40%
Thea Lund Brekkå
Thea Lund Brekkå
Pastor
40%

Eldsterådet

Øystein Kalstø (leder)

92215244 / okalsto@gmail.com

Vidar Monsen

98904434 / vm@vikingstad.as

Tor Einar Haugvaldstad

47755263 / thaugvaldstad@skole.rogfk.no

Lars Øystein Folkedal (pastor)

97038419 / lars.folkedal@frikirken.no

Thea Lund Brekkå (pastor)

99499174 / thea.lund.brekka@frikirken.no

Diakonrådet

Geirmund Monsen  - leder

46514429 / geirmund@kvh.vgs.no

Sten Stava - teknisk, drift og vedlikehold

99262735 / sten.stava@firesafe.no

Liv Anne Løvlie - omsorg og forbønnstjeneste  

91845842 / livanne@online.no

Lеif Lоthe - administrasjon og informasjon

92805117 / leifjlothe@gmail.com

 

Powered by Cornerstone